QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Tòa nhà văn phòng là nơi đặt trụ sở làm việc của các tổ chức, doanh nghiệp. Việc đảm bảo sự tiện lợi, văn minh khi sử dụng tòa nhà luôn là ưu tiên không chỉ cho người làm việc trong tòa nhà mà cả khách hàng của họ. Hình ảnh tốt của tòa nhà đóng góp không nhỏ đối với hình ảnh chung của tổ chức, doanh nghiệp làm việc trong tòa nhà đó. Một tòa nhà văn phòng được quản lý xứng tầm đem lại giá trị cao hơn cho mỗi m2 cho thuê.
 
Khách thuê là đối tượng được phục vụ hàng ngày của Tòa nhà, vì vậy việc họ hài lòng, kinh doanh phát triển, tiếp tục thuê tại tòa nhà là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả khai thác tòa nhà của Chủ đầu tư.
  
      Bên cạnh việc đảm bảo tòa nhà được quản lý vận hành tổng thể một cách chuyên nghiệp nhất, DVS cũng trợ giúp Chủ đầu tư có được hiệu quả khai thác tốt nhất thông qua:
- Có kênh liên lạc thuận tiện để nhận/xử lý yêu cầu và hỗ trợ tối đa khách thuê trong quá trình thuê;
- Tận dụng các công cụ khuếch trương hình ảnh của tòa nhà/Chủ đầu tư, sử dụng các đại lý nhằm thu hút khách thuê khi có các diện tích cần lấp đầy;
- Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng mới tìm hiểu về tòa nhà;
- Hỗ trợ Chủ đầu tư đàm phán và đạt được thỏa thuận với khách hàng, ký kết hợp đồng thuê;
- Hỗ trợ Chủ đầu tư theo dõi, thúc đẩy việc thanh toán đúng hạn các khoản phải trả: tiền thuê, phí dịch vụ…